LinkedIn “Genoemd in het Nieuws” functie

Onlangs heeft LinkedIn een nieuwe functie uitgerold, “LinkedIn in het nieuws”. De functie “Genoemd in het nieuws” vindt automatisch nieuwsartikelen op het internet en zoekt naar overeenkomsten tussen de namen in de artikelen en de namen van LinkedIn-leden. Tot op heden kunnen leden items voor Genoemd in het nieuws niet zelf genereren.

Een algoritme bepaalt of een nieuwsartikel dat een algemene naam als Jan Pietersen noemt, gaat over uw vriend Jan Pietersen of een andere Jan Pietersen. Hoewel dit algoritme goed werkt, is het niet perfect. Het is een goed idee om te controleren of de persoon of organisatie die in een artikel wordt genoemd, daadwerkelijk dezelfde persoon of organisatie is die u volgt.

Concreet betekent dit dat LinkedIn jouw profiel kan koppelen aan een nieuwsbericht waar je in genoemd bent. Vervolgens krijgen jouw connecties te zien dat je genoemd bent in het nieuws.

Recent werd door medewerkers melding gemaakt van berichten waarbij zij getagd waren in nieuwsberichten waar zij of niks mee te maken hadden, of geen belang bij hadden. Bijvoorbeeld, een communicatieadviseur werd getagd in een bericht omdat hij de contactpersoon bij dit bericht was, maar inhoudelijk ging het bericht niet over hem.

LinkedIn heeft het mogelijk gemaakt om deze functie uit te zetten. Dit is te doen onder via de “privacy instellingen”. Hier kan je uitzetten dat jouw connecties op de hoogte gesteld worden van nieuwsberichten waar je instaat. Belangrijk is dat je dit wel zelf aan moet zetten. Ook is het mogelijk voor connecties die zien dat een gebruiker genoemd is in een verkeerd nieuwsbericht, dit aan te geven door bij het bericht op een vlag te klikken, en aan te geven “verkeerder persoon” of “verkeerde organisatie”.

Meer informatie over de nieuwe LinkedIn functie, en waar je de functie uit kan zetten is te vinden via de support pagina van LinkedIn.