Logistiek

Snel, langzaam, over de weg, per spoor, schip of vliegtuig, koud, warm... de omstandigheden waaronder producten vervoerd worden lopen sterk uiteen. Een verkeerd gekozen verpakking kan optimaal transport frustreren, grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van een product, en daarmee de financiële marges flink onder druk zetten.

Dankzij jarenlange ervaring met de ontwikkeling van verpakkingsoplossingen voor versketens, kan Wageningen Food & Biobased Research adviseren over een breed pakket aan logistieke eisen. Een voorbeeld is de vraag hoe een product tijdens transport beter gekoeld kan worden dan nu het geval is: kan dat met een nieuwe verpakkingsoplossing of zijn er andere mogelijkheden? Ook komen er regelmatig vragen binnen over alternatieve vervoersopties: hoe verpak je een product dat niet langer per vliegtuig, maar per zeecontainer vervoerd wordt? Ons werkterrein strekt zich uit over de hele wereld: supermarkten kopen hun versproducten immers wereldwijd in. Nederland is een van ‘s werelds grootste exportlanden van voedsel.

Nabootsen van vervoersopties

In onze onderzoeksfaciliteiten kunnen vervoersopties en hun invloed op de kwaliteit van (vers)producten – zoals vervoer in zeecontainers – heel precies nagebootst en getest worden. Dit testwerk vindt plaats in combinatie met onderzoek naar de hele voorzieningsketen van een product, beginnend bij de oogst en eindigend bij de consument. Verpakkingen dienen er in die keten voor om het product te bundelen en te beschermen. Verpakking moet bovendien efficiënte belading mogelijk maken.

Logistieke uitdagingen

Logistiek stelt verpakkers en producenten voor grote uitdagingen. Elk transportmiddel stelt andere eisen aan een verpakking. Vliegtuigpallets bijvoorbeeld, worden zodanig opgebouwd dat het halfronde vrachtruim ten volle benut wordt. In 'vierkante' laadruimtes (bijvoorbeeld in vrachtwagens, zeecontainers en koelcellen) moeten grote en kleine verpakte units efficiënt op elkaar aansluiten. Bovendien moeten ze precies passen op de standaardmaat die wereldwijd voor pallets gehanteerd wordt; een logische reden waarom vooral in dat type vervoer met (modulaire) standaardmaatvoering wordt gewerkt.

Wisselt het product in het van transportmiddel, dan moet de verpakking meestal passen bij verschillende maatvoeringen. Al deze aspecten maken de 'verpakkingspuzzel' een ingewikkeld geheel. Met beladings- en mengladingmodellen bieden we efficiënte, modelmatige oplossingen voor deze puzzels.

Totaaloplossingen voor logistiek

Product, verpakking, vervoerswijze en vragen vanuit de eindgebruiker wisselen voortdurend en dat vraagt aanpassing aan het logistieke proces. De wereld vraagt om nieuwe, aantrekkelijke producten met extra gebruiksgemak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sterke opkomst van e-commerce. We kunnen nieuwe, logistieke puzzels oplossen vanuit onze kennis over de héle productieketen , waar transport en verpakking belangrijk onderdelen zijn.