Thesis subject

Lokaal ondernemerschap en leefbaarheid in 'krimpdorp' Ulrum

Een Masterthesis in een real life setting, dat is de mogelijkheid die je hier wordt geboden. In het wetenschapswinkelonderzoek ‘Werken aan een toekomstbestendig Ulrum’ wordt in opdracht van de Stichting Ulrum 2034 onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden om de leefbaarheid van dit dorp, ondanks sterke krimp, op peil te houden.

In Ulrum, Noord-Groningen, is iets bijzonders aan de hand. In de huidige transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving lopen de inwoners voorop als het gaat om het nemen van eigen initiatief.
De inwoners uit het dorp zelf hebben de handschoen opgepakt om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te versterken en in het kader van het project 'Ulrum 2034' is de afgelopen jaren een hele reeks van projecten in Ulrum opgestart. In minimaal 14 werkgroepen zijn zo’n 50 tot 60 inwoners uit het dorp actief bezig om projecten van de grond te krijgen.
 ‘Zelf doen’ is het motto van het project. Het project 2034 gaat er vanuit dat de inwoners van Ulrum vooraan staan in het proces van verzamelen en uitwerking van ideeën. Mede door dit bottom-up initiatief heeft het dorp ook gemeentelijk, provinciaal en landelijk de aandacht op zich weten te vestigen.

Gemeente en Provincie zijn enthousiast over de energie in het dorp en de activiteiten die van de grond komen en ondersteunen de Stichting Ulrum 2034, in woord en daad. Beleidsmatig is er veel aandacht voor het initiatief van Ulrum 2034 en het project heeft de steun van gedeputeerde en wethouder.

De coördinatie van het project Ulrum 2034 is in handen van een kleine groep mensen uit het dorp die de dagelijkse leiding vormen. Deze dagelijkse leiding krijgt erg veel op haar bord en ziet ook veel op zich afkomen, mede ook door alle aandacht voor het initiatief. De ontwikkelingen in Ulrum liggen op het snijvlak van sociale en ruimtelijke ontwikkelingen. De uitdagingen liggen onder andere op het gebied van (toekomstbestendig) wonen, vergroten van de aantrekkelijkheid van de directe leefomgeving, verbinden met toeristische ‘hotspots’ uit de regio (oa. Lauwersmeer) en het mobiliseren van actieve burgers in het eigen dorp. De Stichting Ulrum2034 Wageningen UR gevraagd aan om
advies hoe zij de verschillende opgaven voor het dorp in samenhang kan ontwikkelen om zodoende te kunnen komen tot een toekomstbestendig Ulrum.

Als jij het leuk vindt om je te verdiepen in het vraagstuk van krimp in Ulrum en hoe dergelijke ‘burgerinitiatieven' daar mee om kunnen gaan. Als je meer wilt weten over dergelijke actuele maatschappelijke transities en uitdagingen en als het je interessant lijkt om dit initiatief concreet te ondersteunen met kennis en kunde vanuit jouw opleiding / achtergrond neem dan contact met ons op.