Achtergronden bij onze advertenties

Lokale soja

In Nederland groeit de vraag naar lokaal geteelde gewassen. Voor soja als ingrediënt van sojadranken, tofu en bakkerijproducten is ons land nog aangewezen op importen uit Zuid- en Noord-Amerika. Wageningse onderzoekers toonden samen met een bedrijf aan dat telen in Nederland perspectief biedt.

Nu testen zij buitenlandse vroegrijpe rassen op Hollandse klei- en zandgrond en werken ze aan hogere opbrengsten en eiwitgehaltes. Daarmee ontstaat uitzicht op een binnenlandse marktketen voor ‘nedersoja’. Bovendien is soja een natuurlijke bodembemester. Ook zo werkt Wageningen aan de kwaliteit van leven.

Soja is een vlinderbloemige plant, net als erwt, veldboon, luzerne en lupine, en vormt peulen met daarin boontjes. De boontjes bevatten vooral eiwit (35-45%) en olie (10-20%).

Vlinderbloemigen hebben zogenoemde stikstofknolletjes aan hun wortels. Hiermee kunnen ze, in een symbiose met de bacterie Rhizobium, stikstof uit de lucht binden. Dat maakt het gewas interessant als bodembemester.

Nedersoja

Soja telen in Nederland kan alleen met rassen die zijn aangepast aan het Noordwest-Europese klimaat. Die zijn sinds enkele jaren beschikbaar. Ze zijn niet genetisch gemodificeerd. De Nedersoja wordt nu voornamelijk verwerkt in levensmiddelen.

Soja wordt nu eind april, begin mei gezaaid en met een graancombine eind september, begin oktober geoogst. In een koele zomer is het gewas later en in een warme zomer wat vroeger. Op dit moment kan de teelt van soja in Nederland concurreren met bijvoorbeeld die van zomergranen. De opbrengst van 3 ton per hectare is vergelijkbaar of soms zelfs hoger dan oogsten in bijvoorbeeld Brazilië, de VS of Canada.

Teeltmogelijkheden verruimen

Het Wageningse onderzoek naar rassen en teeltontwikkeling richt zich op rassen met een eiwitgehalte van 42% die al half september te oogsten zijn en 3,5 ton per hectare opbrengen. ‘Dan is het beter oogstweer en zijn de sojabonen droger’, aldus Chris de Visser van Wageningen University & Research. Met een opbrengst van 3,5 tot 4 ton per hectare kan soja naast met zomergranen concurreren met meer teelten, zoals gerst en wintertarwe en worden de teeltmogelijkheden verruimd.

Overheid en bedrijfsleven willen dat binnen enkele jaren het areaal soja in Nederland doorgroeit naar minimaal 10 duizend hectare. Deze ambitie is opgetekend in de ‘Green Deal Soja in Nederland’.