MASOOR voorspelt waar recreanten gaan varen en lopen

Het model MASOOR (Multi Agent Simulation Of Outdoor Recreation) voorspelt de verspreiding en de intensiteit van de bezoekersstromen in recreatiegebieden. Het inzetten van deze tool zorgt ervoor dat goed onderbouwd kan worden in hoeverre een gebied recreatief gebruikt zal worden door diverse vormen van recreatie (varen, zeilen, fietsen, wandelen).

De simulatierecreant

Bij beleidsmakers, landschapsinrichters en beheerders bestaat een toenemende behoefte om voorspellingen te kunnen doen over de omvang en de effecten van veranderingen in recreatiepatronen. Masoor geeft inzicht in gedrag van recreanten. Een “simulatierecreant” krijgt een aantal beslissingsregels mee om de spreiding over het gebied te kunnen simuleren. Deze beslissingsregels zijn bijvoorbeeld de duur van de activiteit, de gemiddelde snelheid, de groepsgrootte en een voorkeur om een pad of waterweg slechts één keer te gebruiken. De input bestaat verder uit het aantal bezoekers per startpunt.

Noodzakelijke voorbereiding

Voor de simulatie is een sluitend GIS-netwerk aan paden en/of waterwegen noodzakelijk. Het aantal bezoekers per startpunt moet eerst worden vastgesteld. Daarvoor zijn andere modellen nodig die op basis van bevolkingsomvang en andere factoren het aantal bezoekers aan een gebied berekent. Vervolgens moet een verdeling over de startpunten worden gemaakt. Dit gebeurt via expert judgement.

Praktijk: Anna's Hoeve in Hilversum

Uitkomsten van de spreiding van recreanten in twee scenario’s ten oosten van Hilversum
Uitkomsten van de spreiding van recreanten in twee scenario’s ten oosten van Hilversum

Het natuur-en recreatiegebied Anna's Hoeve in Hilversum staat onder druk vanwege diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de aanleg van een nieuwe woonwijk en een snelle busverbinding (HOV). Voor diverse inrichtingsvarianten zijn met behulp van MASOOR de verwachte bezoekersstromen in en rond het gebied in beeld gebracht. De resultaten van twee scenario’s staan in onderstaande figuren. Er zijn duidelijke verschillen in recreatiedruk per pad waar te nemen. Met behulp van MASOOR kon worden achterhaald welke paden aan de recreatieve norm van “rustig” voldoen. Tevens kon worden achterhaald waar er mogelijk verstoring van de natuur zal gaan plaatsvinden.