Thesis subject

MSc thesis Involve, interne communicatie adviseurs

Korte omschrijving

Wij zijn het enige adviesbureau in Nederland dat volledig is gespecialiseerd in interne communicatie. Daarmee hebben we een unieke positie en reputatie in de markt. Met onze 20 adviseurs werken we voor grote en middelgrote opdrachtgevers als AkzoNobel, Alliander, Jumbo, gemeente Utecht, Radboudumc, Ziggo, Politie etc. Daarvoor verrichten we een heel scala aan werkzaamheden van klankborden strategisch advies tot realisatie (veelal in verandertrajecten).

Daarnaast steken we veel energie in kennisontwikkeling en kennisdeling. Bijvoorbeeld via congressen, boeken, opleidingen én onderzoek.

We werken volledig virtueel, vanuit huis of bij de klant. Contact met collega’s is dus veelal online, telefonisch of persoonlijk via opdrachten bij klanten of gezamenlijke bureauprojecten (studiereis, internet, marketing Involve, Involve congres). Maandelijks treffen we elkaar persoonlijk op onze bureaudag in Nijmegen.

Wij zoeken

Involve zoekt een student voor een combinatie master thesis / stage (10 mnd) of eventueel een master thesis (6 mnd).

Onderzoeksvraag  wordt in overleg tussen stagiair/universiteit en Involve bepaald. De focus gaat richting:

  • Onderzoek naar het rendement van interne communicatie
  • Is er direct oorzakelijk verband aan te tonen tussen IC en de prestatie van een organisatie?
  • Zo ja,…hoe dan?
  • Zo nee, wat is dan het effect van IC-inspanningen en hoe kun je daar ‘accountable’ voor zijn?

In het geval van een combinatie thesis/stage:

  • Meelopen en meewerken in bestaande opdrachten voor klant of bureau.

Periode

Per direct, voor een periode van 6 - 10 mnd (in overleg andere periode mogelijk)

Vergoeding

500 euro per maand