Maatschappelijk draagvlak en het effect van overconcentratie