Onderwerp scriptie

Masterthesis Economische Evaluatie gezondheids-interventies op de werkplek

Organisatie: Wageningen University & Research
Start:
Februari 2020
Locatie:
Wageningen UR
Taal:
Nederlands

Achtergrond

In het project ‘Werken is gezond’ worden stakeholder dialogen als interventie voor gezondheidsbevordering op de werkplek geëvalueerd binnen twee organisaties. In deze dialogen gaan stakeholders in gesprek over gezondheid en veiligheid op het werk, op basis van eigen ervaringen. De leefwereld van de medewerker, veelal praktisch opgeleid, staat hierbij centraal. Naast een uitkomstenevaluatie wordt de interventie economisch geëvalueerd op zowel monetaire (Budget Impact Analyse) als non-monetaire uitkomsten (Social Return on Investment).

We zoeken

Een masterstudent, met een interesse in gezondheid(sbevordering) op het werk en affiniteit met (economische) evaluatie van gezondheidsinterventies. De dataverzameling voor de masterthesis bestaat onder andere uit:

  • Het verzamelen van HR-data bij de organisatie 
  • Interviews voeren met stakeholders over de uitkomsten van de interventie
  • Het verwerken en interpreteren van de data
  • Evaluaties uitvoeren op basis van bestaande frameworks en met behulp van begeleiders

We bieden
Een masterthesis waarbij je werkt met de praktijk en een bijdrage kan leveren aan een lopend project over gezondheidsbevordering op de werkplek.

Meer informatie
Hanneke van Heijster hanneke.vanheijster@wur.nl
Of neem contact op met onze onderwijscoördinator Ayla Schwarz ayla.schwarz@wur.nl