Thesis subject

Media analyse discussie Ecologische Hoofdstructuur

Begin jaren negentig werd met het verschijnen van het eerste Natuurbeleidsplan de ontwikkeling en implementatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïnitieerd. De achterliggende gedachte is dat de natuur in Nederland moet worden uitgebreid en dat natuurgebieden met elkaar worden verbonden via zogenoemde ecologische verbindingszones.

Sinds de introductie van de EHS is de implementatie ervan een voortdurend terugkerend punt van discussie, politiek, maar ook  maatschappelijk, mede als gevolg van voortdurend veranderende voorwaarden waarop de EHS zou moeten worden gerealiseerd en waarin verantwoordelijkheden afwisselend bij bepaalde groepen mensen in de samenleving worden gelegd.

In deze bachelor thesis voer je een media analyse uit van artikelen over EHS gerelateerde onderwerpen zoals die in verschillende kranten en (vak)tijdschriften in het afgelopen jaar zijn verschenen. Welke discussies zie je, welke frames worden er gebruikt, welke terugkerende patronen zijn er te onderscheiden?

Dit onderzoek is deel van een groter onderzoek dat in de tweede helft van 2014 wordt uitgevoerd.