Meer geld naar universiteiten, minder naar instituten

Tussen 2010 en 2021 gaat er 15 procent meer overheidsgeld voor wetenschap en innovatie naar hogescholen, universiteiten en onderzoekfinancier NWO. Daarentegen leveren onderzoeksinstituten als TNO, Wageningen Research en Deltares 28 procent in.