Meer over Agrosysteemkunde

Om lokaal en wereldwijd de landbouwproductiviteit op een duurzame wijze te verhogen en de veerkracht van systemen te versterken is een geïntegreerde aanpak op systeemniveau noodzakelijk. Alleen dan kunnen verschillende doelen zoals voedselzekerheid en de beschikbaarheid van diervoeder, brandstof, vezels en andere diensten veiliggesteld worden onder huidige en toekomstige klimaatcondities.

Deze verklaring van de 3e Foresight Exercise van de Permanente Commissie voor Landbouwkundig Onderzoek van de EU is precies waar Agrosysteemkunde als onderdeel van Wageningen University & Research voor staat.

Agro-ecologie

Ons onderzoek en onze kennisintensieve adviessystemen zijn gebaseerd op agro-ecologie als onze belangrijkste en verbindende wetenschappelijke discipline. Agro-ecologie verwijst naar een geïntegreerd, interdisciplinair en transdisciplinair perspectief op landbouwsystemen en landgebruik. Onze corebusiness is het begrijpen en kwantificeren van de samenhang tussen bodem, gewas en omgeving op procesniveau en op het niveau van het ecosysteem.

We doen experimenteel onderzoek, ontwerpen nieuwe (deel)systemen en door middel van computermodellering kwantificeren we de belangrijkste processen om uitgangsscenario’s te duiden en te optimaliseren. We testen op locatie, bouwen tools en implementeren alles in samenwerking met belanghebbenden. We zijn stevig verankerd in het Wageningse landbouwkundig onderzoek. Ons doel is om in de landbouw de bodem en ander (hulp)middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo de bij te dragen aan duurzame landbouwproductie  en voedselzekerheid in Nederland en in de wereld.

Duurzame landbouwsystemen

Ter verbetering van de economische en ecologische duurzaamheid van landbouwsystemen in Nederland, in Europa en wereldwijd omvat onze onderzoeksportfolio:

 • geavanceerde agrosystemen, precisielandbouw, sensing en robotica, big data
 • recycling en efficiënt gebruik van nutriënten
 • technologie voor duurzame gewasbescherming en mesttoediening
 • geïntegreerde bestrijding van plagen en onkruiden
 • beheer van bodem organische stof en bodemkwaliteit
 • melkveehouderij en milieu
  biomonitoring van luchtkwaliteit
 • agrarisch natuurbeheer en landbouwgebonden biodiversiteit
  multifunctioneel landgebruik
 • landbouw en zorg
 • CO2 footprint en ‘klimaatslimme’ landbouw
 • duurzame gewasproductie voor biobrandstof
 • risicoanalyse van voedselzekerheid
  risicoanalyse en implementatie van genetisch verbeterde gewassen

Op basis van onze wetenschappelijke aanpak en onze expertise dragen wij mogelijkheden aan om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.