Uitgave

Meer voedsel van vruchtbare grond

De bodem vertegenwoordigt een belangrijk natuurlijk kapitaalgoed en het heeft een enorme potentie om landbouwproductie te verhogen. Tegelijkertijd kan het helpen in de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering en bijdragen aan groene economische groei. Toch gaat elk jaar meer dan 3.000 miljoen verloren als gevolg van bodemdegradatie. Om het potentieel van de bodem optimaal te gebruiken moeten voedingsstoffen efficiënter gebruikt worden. Dit kan door het verbeteren van de recycling van voedingsstoffen, het verhogen van het organische-stofgehalte en de toepassing van meststoffen van het juiste type, in de juiste hoeveelheden, op het juiste moment en op de juiste plaats.