Meest gestelde vragen over groenste steden van Nederland

Meest gestelde vragen over groenste steden van Nederland

De onlangs gepubliceerde lijst met "Groenste steden in Nederland" leverde veel vragen op bij gemeenten en hun bewoners. De onderzoekers van Wageningen UR hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.Is er een rapport beschikbaar van dit onderzoek?

Er is geen rapport gepubliceerd over deze analyse. Er zijn wel rapportages over de onderzoeken uit 2002, 2003 en 2009.

We zijn benieuwd naar de achtergrond van uw vraag, zodat we u de gewenste gegevens kunnen toesturen of u in contact kunnen brengen met de onderzoekers. Neem contact op met Simon de Ridder, communicatie Alterra Wageningen UR

Waarom staat mijn gemeente er niet tussen?

De analyse is gebaseerd op eerder onderzoek uit 2009, om een goede vergelijking mogelijk te maken. In 2009 is gekozen voor de toenmalige G31, 31 grote gemeenten die nu ook weer zijn meegenomen in de berekening. Om die reden ontbreekt uw gemeente in het overzicht.

Hoe kan het dat mijn gemeente een sterke stijging / daling laat zien?

De onderzoekers hebben in deze analyse niet naar oorzaken gekeken van stijging of daling in specifieke gemeenten. In zijn algemeenheid hebben het aantal woningen, nieuwbouwprojecten, sloop en andere infrastructurele aanpassingen invloed op deze cijfers.

Welk groen en groentype in de gemeente is meegenomen?

Het gaat om openbaar groen binnen de bebouwde kom, met een minimale grote van een 0,5 ha.

De volgende groentypen zijn meegenomen: begraafplaatsen, parken en plantsoenen, sportterreinen, volkstuinen, dagrecreatieve objecten, grond voor agrarisch gebruik, bossen, droog natuurlijk terrein, nat natuurlijk terrein en water met een recreatieve functie.

Zijn sportvelden met kunstgras ook meegenomen in deze berekening?

Ja, uit de databestanden kan niet worden afgeleid of de sportvelden voorzien zijn van natuurlijk gras of kunstgras. Kunstgras is waterdoorlatend en wordt meestal aangelegd op een goede waterdoorlatende ondergrond van zand of gebroken puin. Op die manier draagt ook kunstgras bij aan het voorkomen van wateroverlast na hevige regenval.

Welke gegevens zijn gebruikt voor deze analyse?

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de CBS Bodemgebruik gegevens (laatste versie), waarbij de grenzen van de bebouwde kom zijn gedigitaliseerd door Alterra Wageningen UR met geavanceerde Geografische Informatie Systemen. Op basis van deze set data en systemen zijn de berekeningen gemaakt.

Wie is de opdrachtgever van dit onderzoek? Waarom publiceert Wageningen UR deze cijfers?

Er is geen opdrachtgever en het betreft een eigen initiatief van Wageningen UR.

Uit onderzoek blijkt dat groen in de stad belangrijk is voor de leefbaarheid en de aanpassing aan klimaatveranderingen. Op deze manier willen wij dat onder de aandacht brengen en agenderen bij burgers en politiek.

 


Gerelateerde dossiers: