Melk

Wat voor melk kies jij? Halfvolle, biologische, weidemelk of iets anders? Wageningen Food Safety Research zoekt uit of de melk in het pak dezelfde melk is als op het etiket vermeld staat. Dit wordt gedaan aan de hand van triglyceride profielen. Ook kan het eiwitgehalte worden bepaald, dit geeft informatie over eventuele verdunning van de melk. Zo weten we of de melk een eerlijk product is.