Milieu & emissies

Kun je koeien beter in de wei of op stal zetten? Is een (mega)stal beter of slechter voor het milieu? Wat kun je doen om een nieuwe uitbraak van Q-koorts te voorkomen?