Milieuwetenschappen studenten werken aan biomassa vraagstuk in Zuid-West Drenthe

Vera de Boer, Sander Fransen, Jerry Gumbs, Rianne van der Meiracker en Jelte Vredenbregt, tweedejaars BSc studenten Milieuwetenschappen, deden gedurende 10 weken onderzoek naar de haalbaarheid in management van biomassa afvalstromen. Herman Bakker was de opdrachtgever namens Samenwerkingsverband De Wolden Hoogeveen

Tijdens het vak Environmental Project Studies richtten de studenten zich op de vraag: Welke methoden kunnen worden gebruikt om chemische stoffen uit gras te halen in de gemeente Wolden en Hoogeveen? En kan het gras hierna gebruikt worden als brandstof of bodemverbeteraar?

De studenten werkten samen met gemeenten, ondernemers en andere stakeholders in Zuidwest Drenthe om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Een positieve ervaring: "In het vraagstuk kon ik mijn natuurwetenschappelijke kennis combineren met een sociaal vraagstuk, daarom heb ik voor dit vraagstuk gekozen. Alleen dat er zoveel samengewerkt moest worden met verschillende stakeholders hadden we niet verwacht. We waren hierdoor positief verrast."

Het was heel motiverend dat de mensen die bij het project betrokken waren ons ook echt om hulp kwamen vragen
Studenten Milieuwetenschappen

Het was voor de studenten een hele uitdaging om aan het einde van hun tweede jaar van hun opleiding zo'n complexe opdracht uit te voeren. "En daar hebben we juist heel veel van geleerd. We moesten alles zelf regelen en uitzoeken, en dat zullen we verderop in onze studie of later in onze carrière ook moeten doen.""

Herman Bakker was de opdrachtgever voor deze groep studenten en vind het heel belangrijk en inspirerend om samen te werken met studenten. "Ik vind het een prachtig idee dat de studenten tijden hun opleiding dit soort projecten werken. En belangrijk: niet alleen de studenten leren veel van dit soort projecten. Ook wij leren heel veel van de studenten, van de manier waarop studenten naar onze ideeën aankijken.” Herman geeft aan de dat resultaten erg bruikbaar zijn en dat zij als opdrachtgever ook veel gehad hebben aan de stakeholderbijeenkomsten die zijn georganiseerd. "We gaan de resultaten gebruiken in gesprekken met de wethouder, en als we samen met de stakeholders vervolgvragen hebben geformuleerd willen we zeker weer de samenwerking met studenten zoeken."

Ook de docent, Eugenie van der Harst, was erg te spreken over de kwaliteit en de groei van de studenten. "De studenten zijn heel erg gegroeid in het proces. Ze hebben zelf heel knap het vraagstuk opgepakt en een onderzoeksvraag geformuleerd. Wetenschappelijk gezien hebben ze flinke stappen gemaakt."

Studenten hebben de kansen die ze zijn geboden door de opdrachtgever ook echt opgepakt, waarvoor complimenten!
Eugenie van der Harst, docent Milieuwetenschappen

Terug