Minder droogteschade door onder water zetten drains

Veel melkveehouders in Nederland hebben in juni en juli te maken met droogte. Vooral grasland, maar ook snijmaïs heeft hiervan te lijden. Tussen de Koeien & Kansen-bedrijven zijn duidelijke verschillen in droogteschade. Deze zijn terug te voeren op verschillen in grondsoort, hydrologie en gewas. Deze factoren worden in de BedrijfsWaterWijzer meegenomen om de mate van droogtegevoeligheid te karakteriseren. De huidige praktijksituaties bevestigden dat dergelijke factoren inderdaad een verschil maken, bijvoorbeeld omgekeerde drainage.