Mogelijkheden voor producten van microalgen

Wetenschappers van Wageningen UR, die onderzoek doen naar duurzame energiebronnen, hebben een wetenschappelijk rapport gepubliceerd over de mogelijkheden voor de toepassing van producten van micro-algen in de gewasbescherming. Internationale literatuur over micro-algen (groenalgen en cyanobacteriën) geeft interessante inzichten in de huidige stand van de wetenschap, de kansen en de uitdagingen voor toepassing als biostimulator of voor gewasbescherming, groeistimulatie, bemesting en grondverbetering. Het rapport bevat ook informatie over relevante aspecten van wetgeving, milieukundige en economische invalshoeken en de stappen in het innovatieproces.

Het rapport biedt wetenschappelijk bewijs voor de bestrijdende werking van plantparasitaire aaltjes en schimmelziektes met micro-algen. Daarnaast wordt de werking van stoffen voor de bestrijding van insecten, slakken en onkruid beschreven.

Allerlei soorten micro-algen produceren stoffen die groeibevorderend werken, zoals auxinen, aminozuren, vitaminen, en gibberellines. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de positieve werking op ontkieming, blad- en stengelgroei, bloei en fruitproductie.

Algensoorten vormen ook een belangrijk onderdeel van de bodem. Ze beïnvloeden de bodemstructuur en in het bijzonder de cyanobacteriën binden stikstof uit de lucht in de bodem. Naast bekende effecten in rijst worden ook positieve effecten van de toepassing van algen gevonden in landbouwgewassen zoals maïs en bonen. Bij tomaat wordt een effect van algentoepassing op de kwaliteit en smaak van de tomaten beschreven.

In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden in de wereld van plantaardige productie en gewasbescherming lijken micro-algen zeker de moeite waard om verder onderzocht te worden.

Wageningen UR is betrokken bij vele projecten over zowel de industriële algenproductie als het gebruik van algen als bron voor allerlei toepassingen, zoals het verbeteren van landbouwopbrengsten.