NCRV Altijd Wat: Claudia Basta over CittaSlow: behoud van kleine groene gemeenten

Claudia Basta, deskundige Ruimtelijke ordening, kwam aan het woord in de uitzending van Altijd Wat over CittaSlow. In dit concept kiezen kleine groene gemeenten er bewust voor om klein en groen te blijven.