Natuuronderzoek in Caribisch Nederland

Impact story

Natuuronderzoek in Caribisch Nederland

De natuur in de Caribische delen van Nederland staat onder druk*. Vele verschillende ecosystemen worden ernstig bedreigd: zeegrasvelden, mangrovebossen, mistwouden en koraalriffen. De koraalriffen, van cruciaal belang voor toerisme, kustbescherming, biodiversiteit en visserij, vormen een belangrijke bron van inkomsten. De belangrijkste veroorzakers van biodiversiteitsverlies zijn invasieve exoten, overbevissing, loslopende geiten en ezels, klimaatverandering, kustontwikkeling, afval (plastic) en nutriënten (in rioolwater).

Wageningen Marine Research doet onder andere onderzoek op de koraalriffen van Caribisch Nederland. Het onderzoek betreft vooral het breed inventariseren wat zich onderwater bevindt, mogelijke bedreigingen vroegtijdig detecteren en oplossingen voor herstel voorstellen. De afgelopen 40 jaar is de levende koraalbedekking op Curaçao en Bonaire bijvoorbeeld met 70% afgenomen naar een gemiddelde bedekking van rond de 1­­­0%.

Met inzichten hoe een koraalsysteem functioneert, en hoe elke individueel organisme onderwater een bijdrage levert aan zo’n productief en divers ecosysteem, leveren onze onderzoekers input aan effectief wetenschappelijk onderbouwd natuurbeleid. Ook draagt onze historische wetenschappelijke kennis van het gehele Caribische gebied bij aan kansrijke pilot studies voor lokaal koraalherstel.

*Grootschalig onderzoek ‘Staat van de Instandhouding van de biodiversiteit in Caribisch Nederland 2017’ door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research