Radio & TV

Nico Ogink bij RTL-Z Nieuws over stikstofreductie veehouderij

Expert veehouderij & omgeving van Wageningen Livestock Research Nico Ogink komt aan het woord bij RTL-Z Nieuws over systemen voor stikstofreductie in de veehouderij.

De uitstoot van stikstof uit stallen met koeien, varkens en kippen wordt berekend volgens een wetenschappelijk model. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft die berekende uitstoot vergeleken met tienduizenden meetgegevens uit monsters van mesttransporten. Daaruit komt een hogere stikstofuitstoot dan uit het model.  

Milieuvriendelijke stallen

Ogink geeft bij RTL-Z Nieuws aan dat investeringen in milieuvriendelijke stallen echt niet voor niets zijn. Bij goed gebruik leveren de maatregelen emissiereductie op.

De systemen werken, maar we moeten de boeren helpen bij het gebruik ervan en bij het zichtbaar maken van de resultaten. Dan kun je ook beter bijsturen.
Nico Ogink - Onderzoeker Veehouderij & Omgeving

Bekijk het item:


Lees meer over: