Nieuw rapport over gevaren en trends in de diervoederketen

Onderzoekers van RIKILT hebben een onderzoek uitgevoerd naar chemische en fysische gevaren in de diervoederketen. Daarbij hebben ze gekeken naar voedselveiligheidsgevaren in de keten die risico’s kunnen vormen voor de volksgezondheid, en naar trends die in de toekomst een effect kunnen hebben op de veiligheid van diervoeder. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Prioritering van gevaren

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), had als belangrijkste doel om de mogelijke chemische en fysische gevaren in de diervoederketen in kaart te brengen. Op basis van de bevindingen is een prioritering van de gevaren opgesteld.

Stoffen met een hoge prioriteit zijn dioxines, aflatoxines en pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s). Deze  stoffen zijn toxisch en vormen een groter risico omdat ze via het voer terechtkomen in producten die veel door mensen worden geconsumeerd. De zware metalen cadmium, lood, kwik en arseen kregen een medium prioriteit toegewezen, omdat deze voorkomen in producten die in mindere mate worden geconsumeerd door mensen. Andere stoffen met een medium prioriteit zijn dierlijke eiwitten. Diermeelverontreinigingen worden weinig gevonden, maar vanwege de mogelijke ernst lijkt het raadzaam om deze eiwitten te monitoren.

De monitoring van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is vastgelegd in het Nationaal Plan Diervoeders, dat jaarlijks wordt bijgewerkt. De hierboven beschreven uitkomsten kunnen gebruikt worden om het Nationaal Plan bij te stellen.

In het rapport worden verder een aantal trends gesignaleerd die mogelijk gevolgen hebben voor de veiligheid van diervoeder. Het gaat daarbij om het gebruik van nieuwe ingrediënten zoals insecten en algen, veranderingen in de voersamenstelling, het hergebruiken van grondstoffen en zijstromen, het effect van klimaatverandering op mycotoxines en planttoxines, de toenemende vraag naar dierlijke productie en de toename in het aantal zelfmengers. De onderzoekers raden aan om deze trends goed in de gaten te houden, omdat ze in de toekomst een belangrijke rol kunnen gaan spelen.