Nieuwe machine voor rijenbehandeling in proeven

In veldproeven met gewasbeschermingsmiddelen heeft Wageningen UR een lange en uitstekende ervaring met het gebruik van de volautomatische, gps-ondersteunde CHD-proefveldspuitapparatuur. Met deze spuitapparatuur kan in één keer behandeld worden met 10 verschillende spuitoplossingen in 4 herhalingen. Dit betekent dat alle bespuitingen in een veldproef uitgevoerd worden op een zeer nauwkeurige, gestandaardiseerde manier binnen een tijdsbestek van ongeveer 10 minuten. Alle 10 spuittanks worden op de proefboerderij gevuld met de juiste dosering van de gewasbeschermingsmiddelen.

Het proefontwerp en de geplande bespuiting worden geĆ¼pload naar de spuitcomputer. De tractor en de spuitapparatuur 'kennen' de exacte positie van de proefvelden en alle individuele proefpercelen. Tijdens het rijden en spuiten kan de bestuurder van de tractor zich ontspannen en letten op bijv. het functioneren van de spuitdoppen of de toestand van het gewas.

Sinds dit voorjaar (2016) gebruiken we deze technologie ook voor de spuitapparatuur voor proeven met rijentoepassing. We hebben op de aardappelpootmachine ook 10 van zulke spuittanks geplaatst. Voor granulaattoepassing was vergelijkbare apparatuur al langer beschikbaar. Met de combinatie van beide kunnen we nu dus proeven met rijentoepassing (vloeibaar en granulaat) uitvoeren met een hoog standaardiseringsniveau en binnen een kort tijdsbestek.