Nieuwe markten voor verwerkende agro-industrie: biobased grondstoffen

De verwerkende agrarische industrie heeft te maken met seizoensgebonden aanvoer van grondstoffen voor voedsel- en veevoerproductie. Hierdoor kunnen veel ondernemers in deze industrie hun machines en opslagfaciliteiten niet optimaal gebruiken. Het doel van het Europese demonstratieproject AGROinLOG is om deze overcapaciteit te gebruiken voor de productie van nieuwe biobased grondstoffen.

Wageningen Food & Biobased Research is één van de partners in het Horizon 2020-project, dat zich richt op de integratie van non-foodketens binnen de bestaande voedel- en veevoeractiviteiten van agro-ondernemers. Bert Annevelink is projectleider namens Wageningen Food & Biobased Research, de Nederlandse kennispartner van het project waarbij 15 partners uit 8 landen betrokken zijn. ‘Wij leveren een praktische en theoretische bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe, geïntegreerde waardeketens. Voedselketens en ketens voor biobased grondstoffen komen samen in logistieke biomassacentra, ofwel Integrated Biomass Logistic Centres (IBLC’s). Wij kijken waar kansen liggen om niet-gebruikte productiecapaciteit te benutten voor de verwerking van alternatieve grondstoffen, zoals reststromen van voedselgewassen of niet-voedselgewassen.’

Het concept van IBLC’s is om meerdere redenen interessant, legt Annevelink uit: ‘Bestaande faciliteiten worden beter benut, waardoor de kosten voor bedrijven omlaag gaan. Er ontstaan bovendien meer marktkansen voor bedrijven, doordat er nieuwe waardeketens ontstaan. En doordat grondstoffen optimaal worden benut, neemt de druk op het milieu af.’

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Demonstratieprojecten

De partners van AGROinLOG werken aan drie demonstratieprojecten. In het eerste project gaat de Spaanse veevoerproducent Agroindustrial Pascual Sanz de rustige periode in de fabriek benutten voor de verwerking van graanstro, maïsstengels en grassen afkomstig van boerenland uit de directe omgeving. Hieruit worden twee soorten pellets gemaakt; de ene wordt gebruikt voor energieopwekking, terwijl de andere de basis vormt voor de productie van biobased composieten. Het tweede demoproject vindt plaats in Griekenland. Daar gaat olijfolieproducent NUTRIA snoeihout als grondstof gebruiken voor de productie van non-foodproducten, zoals biobrandstoffen, spaanplaat en biobased chemicaliën. In Zweden, ten slotte, gaat het bedrijf Landmännen uit naburig stro onder andere bio-ethanol maken.

Alternatieven voor fossiele grondstoffen

Het project is in 2017 gestart en loopt door tot mei 2020. Tegen die tijd moeten er, naast de drie demo’s, bruikbare casestudies zijn ontwikkeld voor zes sectoren: zaden, olijfolie, wijn, granen, suiker en veevoer. ‘Doel is om te laten zien dat voor verwerkende agrarische bedrijven haalbaar is kwalitatief goede en betaalbare biobased grondstoffen te produceren als alternatieven voor fossiele grondstoffen.’