Nieuwe technologie van Nederlands bedrijf verbetert marktpositie voor Ethiopische melkveehouders

In de hele wereld zijn er boeren die geen mogelijkheid hebben een goed inkomen te halen. Wereldwijd hebben vier miljard mensen een inkomen van minder dan vier dollar per dag. De huidige marktsystemen werken niet voor hen.

LEI Wageningen UR begeleidt ondernemers in het buitenland om zulke nieuwe marktsystemen te ontwerpen. Daarvoor zet het onderzoeksinstituut de LEI Business Innovation Approach in.

In Ethiopië is deze aanpak ook toegepast. Hier zijn veel boerengemeenschappen waar de mensen meer dan een uur moeten lopen voordat ze verharde wegen bereiken. Daardoor kunnen ze de melk die ze in de avond melken niet zelf verkopen. Ook hebben ze geen machines om de melk tot de volgende dag goed te houden.

LEI Wageningen UR zoekt uit wat er nodig is om deze boeren te helpen aan een hoger inkomen. Het start een traject met de LEI Business Innovation Approach.

Inzichten en resultaten 

 • Een Nederlandse ondernemer ontwikkelt een ijsbank die met zonne-energie overdag ijs maakt. Daarmee kunnen acht melkbussen van 40 liter ’s nachts gekoeld worden tot vier graden Celsius;
 • De ondernemer ontwikkelt een tweede concept op biogas dat hij in Tanzania op de markt wil brengen met een nieuwe partner die hij via het LEI-netwerk heeft verkregen;
 • Klanten kunnen nu de melk koelen zodra die gemolken is. Dit gaat verspilling tegen en verlaagt de kosten in de keten;
 • De ondernemer vergroot zijn marktpotentieel in Afrika;
 • Het is mogelijk om in korte tijd een concreet product of nieuwe technologie neer te zetten die voldoet aan de eisen van alle partijen in de melkketen;
 • Verkennen van de marktvraag en inzicht in hoe het marktsysteem werkt en wie daarbij betrokken zijn, helpt ondernemers om een nieuw marktsysteem te introduceren.

Deze resultaten zijn bereikt in een innovatietraject dat drie jaar heeft geduurd. Ondernemers worden in zo’n traject op een gestructureerde manier ondersteund. Daardoor ontdekken ze bijvoorbeeld wat de klant belangrijk vindt, zodat ze daar voor de ontwikkeling van een nieuw product bij kunnen aansluiten. Ze komen in contact met partners uit de private sector en andere netwerken, waardoor ze nieuwe perspectieven zien voor hun bedrijfsvoering.

Het traject volgt een stappenplan, maar wat er precies op de agenda staat, hangt ook af van wat op dat moment het beste bij de ondernemers past. 

Wat biedt het Business Innovation Approach-traject? 

 • Inzicht in de marktvraag van kleinschalige boeren en andere marktpartijen in de melksector.
 • Inzicht in de waarde van de nieuwe technologie voor iedere partij in de keten.
 • Een overzicht van en directe introductie tot lokale netwerken en ondernemers, zoals zuivelcoöperaties en kleine melkverwerkers.
 • Inzicht in hoe de huidige ketens werken; hoe een nieuw marktconcept meerwaarde levert en vernieuwing in de keten brengt.
 • Hulp bij het vinden van de juiste partners.
 • Toegang tot nieuwe kennis en markten.

Meer informatie over vergelijkbare trajecten is te verkrijgen van bloembollentelers, veehouders of glasgroentetelers.