Achtergronden bij onze advertenties

Nieuwe vormen van noodhulp

Burgeroorlogen verdrijven miljoenen mensen van huis en haard. Wageningen onderzoekt met internationale hulporganisaties wat de beste manier is om in conflictgebieden tijdelijke verlichting te brengen voor mensen op de vlucht: noodhulp in de vorm van geld of in goederen.