Noodzaak voor genetisch beheer van de Nederlandse trekpaardenpopulatie

Download rapport

Het Nederlandse Trekpaard is een zeldzaam Nederlands paardenras. Voor de instandhouding van zeldzame rassen is het van groot belang om de populatiegrootte en de toename in inteelt en verwantschap in de populatie te monitoren. Uit het doorlichten van de Nederlandse Trekpaardenpopulatie bleek dat inteelt (en eventuele bijbehorende gevolgen) beter moeten worden beheerst door het stamboek (KVTH) én met medewerking van fokkers. In de meest recente generatie (2010-2017) werden minder veulens geboren dan in de generatie ervoor, er werden verhoudingsgewijs ook minder Trekpaarden ingezet voor de fokkerij terwijl de verwantschap tussen de paarden aanzienlijk toenam. De berekende inteelttoename bevindt zich ruim boven de door de FAO gestelde norm van maximaal 0,5% per generatie. Door aangepast genetisch beheer is het mogelijk de inteelttoename drastisch terug te dringen.

Op basis van de analyse en de simulaties is een aantal adviezen is geformuleerd die kunnen bijdragen aan het terugdringen van de inteelttoename