Nullozing bij teelt van komkommers is dichtbij: naar minder dan 5% water lozen

Tuinbouwers streven naar een (bijna) gesloten teelt van komkommer zonder lozing van water met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Nu wordt er nog gemiddeld 5-15% van het water geloosd op riool of oppervlaktewater. Met de webtool “Waterstromen” helpen we glastuinders om te komen tot een volledig gesloten systeem. Door de instellingen te variëren, kunnen telers zelf bepalen hoe ze de nullozing kunnen bereiken.