Impact story

Oester terug in de Noordzee

Voor het leven onder zee zijn oesterbanken van grote waarde. Ze filteren het zeewater en vormen een rust- en paaigebied voor vissen, die op hun beurt weer haaien, roggen, bruinvissen en zeehonden aantrekken. Door overbevissing, ziektes en vervuiling zijn de platte oesterriffen in de Noordzee echter bijna helemaal verdwenen.

Wageningen Marine Research werkt in opdracht van de windenergiesector en natuurorganisaties aan het herstel van de platte oester en maakt daarvoor onder andere gebruik van windmolenparken in de Noordzee.

Onze onderzoekers plaatsen monitoringskooien met oesters in en buiten windparken langs de  Noordzeekust die ze regelmatig naar boven halen om de ontwikkeling te volgen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met SAS Consultancy en Bureau Waardenburg. Ook houdt ons instituut zich samen met de hatchery Roem van Yerseke intensief bezig met het kweken van ziektevrije oesters uit een besmet brongebied.

Zo draagt Wageningen Marine Research met kennis over het leven van de oester en monitoring bij aan  het terugbrengen van  de oesterbanken  en belangrijke natuurontwikkeling onder water.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook