Rik van den Bosch

Testimonial

Omgevingswetenschapper Rik van den Bosch over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Decennialang ging in China het economisch belang boven het milieu. Inmiddels werkt ook de Chinese overheid aan een strenger toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen, op basis van de kennis en modellen van Wageningen Environmental Research.

De gevolgen van bestrijdingsmiddelen op het milieu
Rik van den Bosch

Omgevingswetenschapper Rik van den Bosch: ‘Als een fabrikant een nieuw middel tegen ziekten en plagen op de Nederlandse markt wil brengen, wordt het product eerst uitgebreid getest. De overheid laat het middel globaal op drie criteria testen. Eén: klopt de claim van de fabrikant over de werkzaamheid? Twee: humane toxicologie. Hoe slecht is het spul voor de gezondheid van boer en consument? En drie: hoe slecht is het middel voor het milieu?’ Wageningen Environmental Research doet al dertig jaar onderzoek naar het derde criterium, de gevolgen van bestrijdingsmiddelen op het milieu. Onderzoekers hebben tal van methoden ontwikkeld om middelen te testen. Zo berekenen modellen hoeveel van het bestrijdingsmiddel uitspoelt naar het grondwater en in het oppervlaktewater belandt. Andere laten zien wat er vervolgens gebeurt met het leven in de bodem en met vissen, vogels en waterplanten bij een bepaalde concentratie in de bodem of sloot.

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Rik van den Bosch: