Omrop Fryslân: Folkert de Vries over verdwijnen veen in Noord-Nederland

Alterra publiceerde vanuit het project “Actualisatie bodemkaart veengebieden” de nieuwe bodemkaart van Noord-Nederland. Uit een vergelijking van de geactualiseerde kaart en de oorspronkelijke kaart blijkt de afname van de veendikte in de afgelopen decennia; ca. 30% (60 000 ha) van de oppervlakte is nu ingedeeld bij een bodemtype met een dunnere veendikteklasse. Bij ongeveer 25 000 ha is de veenlaag zelfs geheel of nagenoeg geheel verdwenen, waardoor er nu zand- en kleigronden voorkomen. Alterra onderzoeker Folkert de Vries werd door Omrop Fryslând geïnterviewd over deze verandering.