Onderzoek - Bouwen met de natuur: de zandmotor en oesterriffen

De risico’s van golfslag en zeespiegelstijging kunnen deels ook zonder grote high-tech bouwwerken worden aangepakt. Twee grote projecten van Wageningen University zijn de ‘Zandmotor’ en oesters als kustbescherming. Er wordt dus gebouwd met de natuur. Daar komt nog heel wat bij kijken, voor zowel technologen als biologen.

Langs de Noordzeekust is een grote hoeveelheid zand neergelegd: de ‘Zandmotor’. Door de stroming en golven wordt dit verder verspreid over het strand om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Dat is minder kostbaar dan het ophogen van bestaande stranden. Ook wordt het leefgebied voor allerlei specifieke organismen, die in de branding en de beschutte gebieden kunnen leven, versterkt. Het is een grootschalig project waarvoor nog veel onderzoek nodig is.

Een andere manier om de kust op een natuurlijkvriendelijke en betaalbare manier te beschermen is het aanleggen van oesterriffen. Met hulp van Wageningen University is voor de kust van Bangladesh een oesterrif aangelegd. Op een rif van oude oesterschelpen hechten zich kleine oestertjes die meegroeien met de hoogte van de zeespiegel. Dat breekt de golfslag én gaat de zandafslag van de kust tegen. Hierdoor kunnen mangrovebossen geplant worden. Die zijn op hun beurt ook goed als extra kustverdediging, maar ook voor de ontwikkeling van natuur en economie, want het zijn de kraamkamers van tropische zeevissen.

Gerelateerde opleidingen: