Onderzoek - Veilig scharrelen

Waar moet een duurzame stal voor leghennen allemaal aan voldoen? Die vraag werd voorgelegd aan allerlei partijen – pluimveehouders, beleidsmedewerkers, de veevoederindustrie, dierenartsen, eierhandelaars én burgers. Met dit speciale project van Wageningen University werd uiteindelijk de innovatieve kippenstal ‘Het Rondeel’ ontworpen.

Om er achter te komen waar de kip behoefte aan heeft, is er veel naar het gedrag van de kip gekeken. Een kip wil onder andere rusten, andere kippen om zich heen hebben en een geschikte plek om haar ei te leggen.

Het Rondeel is een stalontwerp waarin de nadruk ligt op bescherming, veiligheid en overzicht. Het is een innovatief ontwerp met twee klimaatzones waar de kippen kunnen foerageren en scharrelen. Ze kunnen hier hun natuurlijk gedrag uitvoeren. De pluimveehouder heeft in de ronde stal overzicht en de stal is heel geschikt voor bezoekers.

Gerelateerde opleidingen: