Onderzoek - Zijn planten de nieuwe stopcontacten?

Kun je met een moeras op je dak je lamp laten branden? Het klinkt bizar, elektriciteit winnen uit levende planten. Toch kan het. De Plant-Microbiële brandstofcel genereert elektriciteit uit de natuurlijke wisselwerking tussen levende plantenwortels en bodembacteriën. De techniek werkt al in een klein moeras op het dak, en straks in grote moerassen over de hele wereld. Marjolein Helder en David Strik onderzoeken de mogelijkheden aan Wageningen UR, en richtten hun eigen bedrijf op: Plant-e.

Hoe werkt het? De Plant-Microbiële Brandstofcel tapt elektriciteit uit de bodem. De planten groeien intussen gewoon door. Planten produceren organisch materiaal via fotosynthese. Deels worden deze organische verbindingen gebruikt om de plant te laten groeien, maar 70% wordt ongebruikt uitgescheiden via de wortels. Bacteriën, die in de buurt van de plantenwortels leven, breken de organische resten af. Daarbij komen elektronen vrij. Door een elektrode in de buurt van de bacteriën te plaatsen, worden de elektronen opgevangen. Het opgewekte spanningsveld genereert elektriciteit.

Met een vierkante meter begroeiing kan je nu al een lampje laten lopen. In de toekomst kan dit nog veel meer worden. Een huishouden zou dan genoeg hebben aan een begroeid dak van 100 m2. Er zijn verschillende plantensoorten die geschikt zijn, zoals Engels slijkgras en rijst (in warme landen). Naast de technische uitdaging, is het ook van belang na te gaan of de nieuwe energiebron economisch haalbaar is en past in de maatschappij. Dat blijkt zo te zijn. Het systeem wordt sociaal gemakkelijk geaccepteerd en de milieubelasting is beperkt: geen ‘horizonvervuiling’ zoals bij windmolens en daarnaast gaat het niet ten koste van landbouwgrond. Toch duurt het nog wel even voordat de nieuwe energiebron op grote schaal gebruikt kan worden.

Gerelateerde opleidingen: