Onderzoek en publicaties antibioticaresistentie

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in hun groei. Hierdoor krijgt het eigen afweersysteem de tijd om een infectie op te ruimen. Het antibioticagebruik in de veehouderij kan risico's met zich meebrengen voor mens en dier. Bacteriën kunnen resistent worden en de antibioticaresistentie kan worden overgedragen. Hierdoor zijn infecties met deze bacteriën moeilijker te behandelen. Wageningen Bioveterinary Research doet onderzoek naar de ontwikkeling van antibioticaresistentie

 • EFFORT
  EFFORT staat voor Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission. In dit project wordt onderzocht wat het effect is van de blootstelling van de mens aan dieren en andere milieubronnen. Met twintig partners uit tien verschillende Europese landen zal dit onderzoek plaats vinden over een periode van vijf jaar. De resultaten van het EFFORT onderzoek levert een wetenschappelijk bewijs en een hoge kwaliteit van gegevens op voor beleidsmakers.
  Lees meer
 • Population and Evolutionary Dynamics of ESBLs in Poultry (PEDEP)
  Waarom verspreiden ESBL’s zich in kippen? Het project PEDEP zoekt een antwoord op deze onderzoeksvraag. Met als doel om de verspreiding ESBL's vanuit de kip naar de mens in de toekomst te beperken. Het is bekend dat ESBL’s (Extended Spectrum Beta-Lactamase) bepaalde antibiotica onwerkbaar maken. Het doel van het project is het verklaren van het succes van ESBL-producerende bacteriën en hun plasmiden in vleeskuikens.
  Lees meer
 • ESBL attributie
  ESBL’s (extented spectrum bata- lactamasen) komen in toenemende mate voor bij mensen en bij dieren. Vanaf 2004 is dit bij de mens geconstateerd zowel binnen als buiten de in de verschillende lagen van de gezondheidszorg. In landbouwhuisdieren wordt een snelle toename gezien. De bijdrage vanuit de dierhouderij en dieren in het algemeen aan dit volksgezondheidsprobleem is nog onbekend, noch is bekend wat de belangrijkste transmissieroutes zijn naar de mens. Wageningen Bioveterinary Research werkt samen met een groot aantal partners in het project EDSL attributen aan deze problematiek.
  Lees meer
 • Publicaties antibioticaresistentie
  Lees meer over het onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research naar antibioticaresistentie. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van het onderzoek, publicaties en de MARAN-rapporten.
  Lees meer

Publicaties

Reduction of veterinary antimicrobial use in the Netherlands. The Dutch success model.
Speksnijder, D.C., Mevius, D.J., Bruschke, C.J.M., Wagenaar, J.A. (2015)
Zoonoses Public Hlth. 52 (suppl. 1): 79-87. WOT-01-002-003.02