Uitgave

Onderzoek stuurlicht Freesia winter 2013-2014

In een praktijkproef bij Akerboom Freesia is onderzocht of een deel van de SON-T belichting vervangen kan worden door lage intensiteit stuurlicht, wat kan zorgen voor energiebesparing op het elektraverbruik van de belichting.

Toepassing van rood of verrood stuurlicht (LED) gedurende de donkerperiode had in deze proef geen duidelijke meerwaarde. 8 μmol.m-2.s-1 rood stuurlicht in de nachtperiode gaf bij de cultivar ‘Ambiance’ 6% meer stelen, maar bij de cultivar ‘Pink Passion’ was er geen toename in productie. Onder verrood stuurlicht was er bij beide cultivars geen toename in productie. Ook zonder stuurlicht was een goede Freesiaproductie mogelijk in de kas met lagere intensiteit assimilatiebelichting. Dit was wel in combinatie met een lagere temperatuur waardoor de teeltduur toeneemt in vergelijking met een teelt met normale assimilatiebelichting en teelttemperatuur.

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw,  Ministerie EZ en Kas als Energiebron