Stage

Ontwerp en ontwikkeling van agroforestry systemen, voor de Nederlandse context

We zoeken een BSc of MSc-student die wil helpen in het door WUR Open Teelten gecoördineerde onderzoek naar agroforestry (bomen en/of struiken en akkerbouw, groenteteelt of vee op één perceel). We onderzoeken de effecten van gewascombinaties op het leveren van agro-ecosysteemdiensten en kijken naar de technische en economische haalbaarheid van het systeem in de Nederlandse context.