Onzekerheden Agroklimaatkalender

Frequenties van extreme weersomstandigheden zullen veranderen. Klimatscenario's zijn echter onzeker, en zeker bij lage frequenties zijn de tijdsperioden die worden vergeleken van groot belang. Daarnaast is ook de schade die veroorzaakt wordt door extremen onzeker.

Onzekerheden wat betreft klimaatscenario's en de tijdsperioden die vergeleken worden, staan beschreven in Van Oort et al. (2012), en onzekerheden wat betreft de schade die extremen opleveren staan beschreven in Schaap et al. (2013). Beide zijn Engelse artikelen.