Oorzaak 3: De sonar van walvissen werkt niet goed bij een glooiend aflopende kustlijn

De overgang van diep water naar land gaat bij een glooiende zandkust zo geleidelijk dat de sonargolven van walvissen daar overheen schieten. Een potvis die hier zwemt heeft geen flauw idee dat er een kust is.

"Potvissen zien de kust niet, ze navigeren met sonar en zenden geluidsgolven uit, net als een vleermuis. Als die ergens tegenaan ketsen dan komt dat terug en horen ze dat. Ze krijgen dan een beeld van de omgeving. Maar bij zo’n glooiende zandkust die verloopt van diep water naar steeds ondieper water en vervolgens naar land, gaat het zo geleidelijk, daar schieten die sonargolven gewoon overheen. Die verdwijnen in de mist. Dus een potvis die hier zwemt, heeft geen flauw idee dat er een kust is. Die merkt dat pas als hij met zijn buik op het zand ligt.”

  • Uit: Gestrande potvissen op Texel (vanaf 1:30 min) - 21 jan 2016 - De kennis van Nu