Oorzaak 4: Walvissen hebben last van storm op zee

Het kost walvisachtigen veel energie om bij storm tegen hoge golven op te zwemmen. Potvissen kunnen lang onder water blijven, maar moeten toch ademen aan de oppervlakte. Het kan zijn dat ze zich dan mee laten drijven om energie te sparen. Zo kunnen ze steeds zuidelijker terechtkomen ter hoogte van ons land.

“De aangespoelde potvissen komen vanuit het brede noordelijke gedeelte van de Noordzee, daar waar de Noordzee heel breed en heel diep is. Als ze daarvandaan naar het zuiden zwemmen, wordt de Noordzee steeds smaller. Als ze dan teveel naar de kant gaan, bijvoorbeeld door de wind gestuwd, dan komen ze in het ondiepe water terecht en dan lopen ze vast."

  • Uit: Gestrande potvissen op Texel (vanaf 1:30 min) - 21 jan 2016 - De kennis van Nu

"In het noordelijke deel van de Noordzee heeft het rond de jaarwisseling flink gespookt. Het kost walvisachtigen veel energie om tegen de enorm hoge golven op te zwemmen. Potvissen kunnen lang onder water blijven, maar moeten toch ademen aan de oppervlakte. Het kan zijn dat ze zich dan mee laten drijven om energie te sparen. Zo kunnen ze van de Noorse trog in het noorden van de Noordzee, waar ze jagen op inktvissen, zuidelijker terechtkomen in het smallere en ondiepere deel ter hoogte van ons land."

  • Uit: Wat is er met de gestrande potvissen aan de hand? Het mysterie van de massastranding - De Volkskrant - 5 mrt 2016