Oorzaak 5: Er zijn meer walvissen, dus er zijn ook meer strandingen

Sinds er niet meer op potvissen gejaagd mag worden, nemen de aantallen toe. Het aantal jonge mannetjes dat wordt gezien in de Atlantische oceaan neemt toe. Omdat er meer zijn, stranden er dus ook meer.

"Zijn bultruggen zeldzaam of bedreigd? Dat is maar hoe je het bekijkt. Tussen 1904 en 1980 schoten alleen al de Russen tweehonderdduizend bultruggen in de zuidelijke Oceanen; in het noorden waren ze toen al bijna op. De bultrug raakte op de rand van uitsterven, maar neemt nu weer langzaam in aantal toe. Tegenwoordig zwemmen er wereldwijd circa vijftigduizend van deze dieren rond. In de noordelijke Atlantische Oceaan leven minder dan tienduizend dieren en de Noordzee is niet hun favoriete gebied. Op hun jaarlijkse noord- en zuidwaartse trek zwemmen ze doorgaans langs de westkant van de Britse Eilanden; slechts een enkeling neemt de afslag Noordzee.

De elfde in deze rij was Johanna, de bultrug van de Razende Bol in 2012, die een jong vrouwtje bleek te zijn. Opmerkelijk is, dat tot nu toe alle bultruggen die in de zuidelijke Noordzee dood of stervend werden gevonden, onvolwassen waren. Volwassen dieren, die ook worden gezien, stierven hier voor zover bekend nooit. Bij de meeste langlevende soorten is de sterfte onder jonge, onervaren individuen hoog. Johanna paste dus precies in dit beeld, dat echter nogal leed onder emotionele vertroebeling bij de omstanders.

Er komen er vast nog meer; we kunnen ons daar maar beter op voorbereiden!"

  • Uit: Het land was te klein voor een bultrug - 17 januari 2013 - Friesch Dagblad

"Sinds er niet meer op potvissen gejaagd mag worden, nemen de aantallen toe. Het aantal jonge mannetjes dat wordt gezien in de Atlantische oceaan neemt toe. Omdat er meer zijn, stranden er dus ook meer."

  • Uit: Wat is er met de gestrande potvissen aan de hand? Het mysterie van de massastranding - De Volkskrant - 5 mrt 2016