Opening nationale faciliteit zoönose-onderzoek in Lelystad

Op 9 februari 2015 verklaarde Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, officieel de nieuwe faciliteit klaar voor gebruik door de deuren ervan definitief te sluiten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


In de nieuwe dierfaciliteit kan onderzoek plaatsvinden naar dierziekten die ook overdraagbaar zijn op de mens. De faciliteit is gebouwd op het terrein van Central Veterinary Institute (CVI) op de Houtribweg in Lelystad en kent een uitermate hoog veiligheidsniveau, waardoor zowel de medewerkers als de omgeving niet in aanraking komen met de ziektekiemen.

Het onderzoek naar veterinaire infectieziekten vindt sinds de jaren 70 in Lelystad plaats in een High Containment Unit. Deze unit is de enige Nederlandse laboratorium- en dierfaciliteit op ‘veterinair BioSafetyLevel 4’ (vBSL4) niveau voor onderzoek naar onder andere de zeer besmettelijke dierziekten mond-en-klauwzeer en klassieke varkenspest. Dankzij de nieuwe faciliteit kan nu ook onderzoek gedaan worden aan veterinaire infectieziekten die ook besmettelijk voor mensen zijn, zoals Q-koorts en vogelgriep.

Het vroegtijdig kunnen ingrijpen op potentiële risico’s van een uitbraak van een zoönose is van groot belang voor zowel de volksgezondheid als diergezondheid, en is daarnaast van groot economisch en sociaal belang. Nederland neemt immers de tweede plek in de wereld als het gaat om export van agrarische producten.

De overheid heeft het voorkómen en bestrijden van zoönotische infectieziekten bij mens en dier hoog op de agenda. Met deze nieuwe faciliteit kunnen de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen op zowel humaan als veterinair gebied samen optrekken ten behoeve van de gezondheid van dier en mens door preventie, bestrijding en controle van zoönosen.

De bouw van de nationale faciliteit voor zoönose-onderzoek werd mogelijk gemaakt door bijdragen van Castellum en Kansen voor West. Castellum is een door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd publiek-privaat consortium waarin de Faculteit voor Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, RIVM, Wageningen UR en MSD Animal Health participeren. Kansen voor West is een economisch ontwikkelingsprogramma op initiatief van en ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en het Ministerie van Economische Zaken.