Stage

Optimaliseren van de Gecombineerde Leefstijl Interventie

Menzis wil onderzoek doen welke verbeterpunten de GLI kent, en in samenwerking met de zorgaanbieders deze verbeteringen vorm geven. We willen in dit verband een digitale monitoring inzetten. Daarbij hebbenwe jouw hulp nodig!

Tijdens deze wetenschappelijke stage analyseer je voor Menzis de kansen en belemmeringen voor de invoering van digitalemonitoring van de GLI. Je ontwikkelt in samenspraak met Menzis-medewerkers en zorgverleners het digitale instrument. De focus van het onderzoek ligt in de regio Groningen (thuiswerken i.v.m. corona).

Doel van het onderzoeksproject:
1. Verbetering van inzet en resultaten van de GLI in Noord-Nederland, door gerichte inzet van digitale monitoring.
2. Lessons learnt rond implementatie van digitale monitoring inzetten in andere regio’s

Resultaat: adviesrapport over implementatie digitale monitoring GLI; instrument; zover als mogelijk gevalideerde vragenlijst

Onderzoeksvraag:welke kansen en belemmeringen kent implementatie van digitale monitoring van de GLI in Noord-Nederland?

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Danielle Nijkamp (Nijkamp.D@menzis.nl) en Jedidja Verboom (Verboom.J@menzis.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: 4-6 maanden
Taal:
Nederlands

Start Datum: Februari 2021

Lees hier de volledige stagebeschrijving