Achtergronden bij onze advertenties

Overgang naar kringlooplandbouw is gezamelijke keuze

Kringlooplandbouw vraagt een gezamenlijke zoektocht van boeren, betrokken burgers, bedrijven en onderzoekers naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie, met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke diensten.