Blog

Overleven wormen Mars en maangrond?

Een van de basisvereisten voor de inzet van wormen op Mars of op de maan is dat ze kunnen leven in de Mars- en maanbodem. Niet buiten in het (nagenoeg) luchtledige, met lage temperaturen en een door straling gegeselt oppervlak, maar binnen veilig onder de grond in een dome. Toch loert er nog een belangrijk gevaar voor de wormen, namelijk de scherpe kantjes van het zand. De eerste van twee pilotexperimenten, proefexperimenten voor het ‘echte’ grote experiment, had als enige doel om te kijken of die scherpe zanddeeltjes een probleem zouden vormen. Wormen eten immers de dode plantendelen gemengd met de bodem.