Onderwerp scriptie

PFAS: Economisch nut versus volksgezondheid en milieu

PFAS, ofwel per- en polyfluoralcylstoffen worden veel gebruikt, bijvoorbeeld in kleding, keukenproducten, verf, isolatiemateriaal en autobekleding. PFAS zijn nuttig omdat ze water- en oliewerend zijn. PFAS zijn giftige stoffen die het lichaam bereiken via de voedselketen, bodemen (drink)water.

Hoewel het Europese en Nederlands beleid het gebruik van PFAS willen minimaliseren, zijn de economische belangen groot. Om nut tegen risico en schade af te kunnen wegen is het begrip ‘essential use’ geïntroduceerd. Wij zoeken een MSc student die wil onderzoeken hoe het begrip ‘essential use’ ingevuld wordt door de chemische industrie, door regulatory experts en door wetenschappers.

Onderzoeksmethoden worden in overleg vastgesteld en kan bestaan uit documentenanalyse, literatuuronderzoek, interviews met consumenten en regulatory experts (RIVM), focusgroep discussies of een vragenlijstonderzoek onder studenten.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer over het project weten? Neem dan contact op met Annemarie Wagemakers (annemarie.wagemakers@wur.nl; met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duration: 6 months
Language: Dutch

Start Date: In consultation