Partners gezocht: samenwerking in Regio Deals

Speelt in uw regio een integraal vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave waarvoor een innovatieve oplossing gewenst is? Het Rijk biedt regio’s de mogelijkheid dit aan te pakken in een ‘Regio Deal’. Wageningen Environmental Research kan u daarbij als kennispartner ondersteunen.