Onderwerp scriptie

Patient-provider communication about unexplained symptoms: evaluating a workshop for GP’s

In oktober en november 2017 worden i.s.m. het opleidingscentrum van het UMC Utrecht twee workshops gegeven aan huisartsen, met als doel hun communicatievaardigheden te verbeteren. Het doel van het thesisproject is het evalueren van het proces en eventueel ook de effecten van deze workshops.

Voor de evaluatie kunnen verschillende methoden worden gebruikt, m.n. observaties en interviews. Verdere werkzaamheden in het kader van de thesis zijn onder andere het doen van een literatuurreview naar effectieve communicatie in deze context en analyse en rapportage van deze data, uitmondend in aanbevelingen voor het evt. verbeteren van de workshop. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de student, kan dit thesisproject een grotere (MSc) of kleinere (BSc) omvang hebben.

Achtergrond

Huisartsen ervaren mogelijk vooral een tekort in hun communicatievaardigheden als ze te maken hebben met ‘dwingende’ patiënten, die vinden dat ze een bloedtest nodig hebben om te bepalen of ze al dan niet een aandoening hebben. Echter het doen van een bloedtest heeft vaak medisch gezien geen nut, en er worden reeds heel veel onnodige laboratoriumtests gedaan, met alle kosten van dien. Voor de huisarts ligt de uitdaging erin niet in te stemmen met een bloedtest, en wel de relatie met de patiënt in stand te houden. Veel huisartsen kunnen daarin een aanvullende training gebruiken.