Pitch over Plat4m-2BT-Psittacosis in de prijzen

Op 5 februari 2016 won Marloes Heijne de PhD-student-pitch-prijs voor haar pitch Plat4m-2bt-Psittacosis tijdens de Amsterdam Chlamydia Meeting.

De Amsterdam Chlamydia Meeting wordt elk jaar gehouden met als doel Chlamydia onderzoekers uit Europa/NL bij elkaar te brengen. Er is veel aandacht voor C. trachomatis maar ook C. psittaci en andere species van dit genus komen aan de orde.

Marloes Heijne is veterinair microbioloog in opleiding binnen de afdeling Bacteriologie en Epidemiologie van CVI. Ze is momenteel bezig met het onderzoeksdeel van haar opleiding en dit moet tevens uitmonden in een wetenschappelijke promotie. Marloes doet onderzoek naar het voorkomen van Chlamydia spp in gezelschapsvogels en pluimvee.

We feliciteren Marloes van harte met deze prijs!

Hendrik-Jan Roest,
Hoofd Bacteriologie & Epidemiologie