Plantgezondheid Event 2015; posters, workshops en foto's

Tijdens de rondleidingen werden de bezoekers aan de hand van posters bijgepraat over een groot aantal onderzoeken, zoals het verhogen van weerbaarheid tegen aaltjes en virussen, meeldauw beheersing in de sierteelt, ziektebeheersing in de teelt van chrysant en sla op water, nieuwe strategieën voor de bestrijding van plagen zoals trips en bladluis, innovatie van insectenvallen, toepassing van plasma geactiveerd water, diagnostiek ontwikkeling en precisie spuitsystemen.

Download de posters

In twee workshoprondes kon meer in detail worden ingegaan op een aantal actuele onderwerpen. Iedere workshop werd ingeleid door een of meer deskundigen, waarna in discussies en andere interactieve vormen kennis werd uitgewisseld. De workshops gingen over de Green Deal, de rol van plantenvoeding in het gezond houden van het gewas, het bestrijden van bodemplagen, meeldauwbeheersing, bacteriën bij overmatige wortelgroei en het belang van hygiëne daarbij, tripsbestrijding, beheersing van wol- en schildluizen, en weerbare bodems en substraten.

Download de workshops